Badania Przesiewowe

Logo UE, kujawsko-pomorskie

 

Projekt pn.: „Zadbaj o zdrowie - profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2021.

Celem projektu jest zwiększenia wykrywalności i świadomości w zakresie choroby nowotworu jelita grubego wśród mieszkańców woj. kuj-pom. poprzez udział w badaniach profilaktycznych oraz działaniach edukacyjnych.

Grupą docelową jest 1400 osób ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 r.ż. przynależnych do następujących podgrup:

  • osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia,
  • osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia.


W ramach projektu planuje się przeprowadzić 1300 badań kolonoskopowych oraz zrealizować działania edukacyjne na rzecz zwiększenia zgłoszeń na badania przesiewowe (uświadamianie), aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania.

Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia:
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS: 1 400 os.

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne: 1 300 os.

Wartość projektu: 951 525,00 zł Kwota dofinansowania: 903 948,75 zł

Szczegóły dot. projektu uzyskać można pod nr telefonu: 52 515 39 70 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tags: badania przesiewowe EFS Profilaktyka raka jelita grubego kujawsko-pomorskie

Masz pytania?

Masz pytania dot. rejestracji do specjalisty? Napisz do nas!

rejestracja@awimed.pl

Kontakt

Centrum Medyczne
NZOZ AWIMED Sp. z o.o.

ul. gen. J. Hallera 2C, 85-795 Bydgoszcz

  • tel.52 515 39 70
  • tel.52 515 39 71
  • NIP: 554-289-11-85
  • REGON: 340711634

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy KRS: 0000349415 Kapitał‚ zakładowy: 625000 PLN

NZOZ Awimed